Τρεις δικαστικές αποφάσεις υπέρ των αστυνομικών: Τόκος 6% στα αναδρομικά

Στις αγωγές τους ζητούσαν ποσά που κυμαίνονται από 954,55 έως 9.152 ευρώ

Την καταβολή τόκων σε 150 αστυνομικούς υπαλλήλους για αναδρομικά που έλαβαν το 2018 από την προηγούμενη κυβέρνηση ορίζουν τρεις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν τον Απρίλιο από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι τρεις ομαδικές αγωγές, που αφορούν 50 αστυνομικούς υπαλλήλους καθεμιά, εκδικάστηκαν από το 33ο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και στρέφονται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ζητώντας ποσά που κυμαίνονται από 954,55 έως 9.152 ευρώ.

Οι αστυνομικοί αιτήθηκαν αυτά τα επιπλέον ποσά, δηλαδή πέρα από αυτά που τους επιστράφηκαν το 2018, για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από παράνομες, κατά τους ισχυρισμούς τους, πράξεις και ειδικότερα από την καταβολή σε αυτούς μειωμένων αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου του 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2014, κατ’ εφαρμογή των νόμων 4093 του 2012 και 4307 του 2014, σχετικά με τους μισθολογικούς όρους των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στις τρεις πανομοιότυπες αποφάσεις, υπ’ αριθ. 4031, 4034 και 4036/2021, το δικαστήριο απέρριψε τις αγωγές τους ως προς το σκέλος κατά το οποίο ζητούσαν επιπλέον επιστροφές αναδρομικών ποσών, δηλαδή πέρα από όσα έλαβαν στα τέλη του 2018. Υποχρεώνει, όμως, το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες τους νόμιμους τόκους που αναλογούν στα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στις κύριες απαιτήσεις τους, οι οποίες ήταν δικαστικώς επιδιώξιμες κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, υπολογίζοντας τους τόκους από την επίδοση καθεμιάς από τις τρεις αγωγές (που κατατέθηκαν τον Ιούνιο του 2015) έως την εξόφληση του κεφαλαίου (που έγινε στις 13 Δεκεμβρίου του 2018), με επιτόκιο 6% ετησίως. Ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος καλεί την κυβέρνηση «να καταβάλει τους τόκους σε όλους τους συνταξιούχους ή μισθωτούς που έχουν εισπράξει ήδη ή θα εισπράξουν στο μέλλον αναδρομικά».

Καλεί επίσης την κυβέρνηση «να μη φορολογούνται τα αναδρομικά, ανεξαρτήτως αν αυτοί έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη ή όχι».

Πηγή: dimokratianews.gr