Σκλήρυνση κατά πλάκας και αποκατάσταση

Ο στόχος της αποκατάστασης είναι η διατήρηση και η βελτίωση της λειτουργίας.

Από τη στιγμή της διάγνωσης και μετά, οι ειδικοί για την αποκατάσταση της σκλήρυνσης κατά πλάκας παρέχουν εκπαίδευση και θεραπεία που έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν την καλή υγεία και τη γενική ρύθμιση, να μειώσουν την κόπωση και να σας βοηθήσουν να αισθανθείτε και να λειτουργήσετε στο καλύτερό σας – στο σπίτι και στην εργασία. Εάν τα συμπτώματα αρχίσουν να παρεμβαίνουν στις καθημερινές δραστηριότητες, μια ομάδα αποκατάστασης κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα με την κινητικότητα, το ντύσιμο και την προσωπική φροντίδα, την απόδοση ρόλων στο σπίτι και την εργασία και τη γενική φυσική κατάσταση.

Η φυσικοθεραπεία είναι ένα σημαντικό μέρος της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων διαγιγνώσκεται μεταξύ των ηλικιών 20 και 50, οι προκλήσεις της σκλήρυνσης κατά πλάκας επηρεάζουν εκείνους που βρίσκονται στο αποκορύφωμα της καριέρας τους και της τεκνοποίησης. Παρόλο που η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά, είναι πολύ λιγότερο συχνή αυτή η ηλικιακή ομάδα.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να προκαλέσει σημαντική εξασθένηση, προβλήματα ισορροπίας και συντονισμού, μυϊκή δυσκαμψία και αδυναμία, γνωστικά προβλήματα, μειωμένη ομιλία ή όραση, ακραία κόπωση ή ακόμη και παράλυση.

Η πρόγνωση ποικίλλει, αλλά η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει απώλεια κινητικότητας και ανεξαρτησίας. Το ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της σκλήρυνσης κατά πλάκας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καθώς η έρευνα έχει δείξει ότι μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η φυσικοθεραπεία για την πολλαπλή σκλήρυνση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας λόγω της συχνά προοδευτικής και ασταθούς φύσης της νόσου. Οι ασθενείς περνούν από περιόδους ύφεσης και εκρήξεων και τα συμπτώματα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι φυσικοθεραπείας πολλαπλής σκλήρυνσης πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με τον ασθενή.

Σύμφωνα με ανασκοπήσεις και αναλύσεις επιστημονικών ερευνών προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Σημαντικές βελτιώσεις μετά την προπόνηση με άσκήσεις αντίστασης, οι ασκήσεις καθώς και η αντίσταση προσαρμόζονται σε κάθε ασθενή.

Αναφέρονται σημαντικές βελτιώσεις μετά από προσαρμοσμένη, στον κάθε ασθενή, προπόνηση με ασκήσεις.

Η άσκηση μπορεί να θεωρηθεί ως θεραπευτική προσέγγιση σε σοβαρή ΣΚΠ.

Είναι σημαντικό να ακολουθείται ένα πρόγραμμα διατάσεων ή/και διατατικών κινήσεων

Πέρα από τις ασκήσεις για τα άκρα (πόδια ή χέρια) δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ασκήσεις συντονισμού μεταξύ κορμού και κάτω άκρου ή κορμού και κάτω άκρων

Οι ασκήσεις ισορροπίας, συντονισμού και ρυθμού των κινήσεων πρέπει να είναι βασικό κομμάτι της φυσικοθεραπείας

Oι ασκήσεις ισορροπίας φαίνεται να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μείωση του ρυθμού πτώσης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων ισορροπίας σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι ασκήσεις σε διαφορετικά αισθητήρια περιβάλλοντα (πχ μέσα στο νερό, σε ασταθείς επιφάνειες, με κλειστά μάτια κλπ) ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη βελτίωση της δυναμικής ισορροπίας.

Mία συνεδρία φυσικοθεραπείας συνδέεται με βελτιωμένη κινητικότητα, αίσθημα ευεξίας και βελτιωμένη διάθεση σε ασθενείς με χρόνια σκλήρυνση κατά πλάκας σε σύγκριση με καμία θεραπεία, αλλά το όφελος μπορεί να διαρκέσει μόνο μερικές εβδομάδες.

Η άσκηση έχει σημαντική επίδραση στη βελτίωση των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας και η διακοπή της άσκησης μπορεί να προκαλέσει υποτροπή συμπτωμάτων. Επομένως, η συνεχής και όχι σύντομη περίοδος άσκησης έχουν σημαντική διαφορά στα συμπτώματα και στην βελτίωση σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση.

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι τόσο η μέθοδος Halliwick (μέθοδος ασκήσεων μέσα σε πισίνα με έμφαση στην ισορροπία και τον συντονισμό) όσο και οι πλειομετρικές ασκήσεις μέσα στο νερό είναι αποτελεσματικά για την βελτίωση της ισορροπίας, της επιδεξιότητας των χεριών και για τον βελτιωμένο έλεγχο του κορμού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η τακτική εξειδικευμένη αξιολόγηση και παρακολούθηση για την αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών με όλους τους τύπους σκλήρυνσης κατά πλάκας για κατάλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης μπορεί να είναι επωφελείς, αν και η βεβαιότητα των αποδεικτικών στοιχείων ποικίλλει μεταξύ των διαφορετικών τύπων παρεμβάσεων.

Δομημένα, διεπιστημονικά προγράμματα αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας (άσκηση ή σωματικές δραστηριότητες)μπορούν να βελτιώσουν τα λειτουργικά αποτελέσματα (κινητικότητα, μυϊκή δύναμη, αερόβια ικανότητα) και την ποιότητα ζωής.

Διάφορα ερωτηματολόγια και τεστ όπως Berg Balance Scale, Dynamic Gait Index and fall frequency χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η ικανότητα ισορροπίας, η βάδιση και ο συντονισμός των κινήσεων.

Επομένως συνοψίζωντας μπορούμ να πούμε ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα πρέπει περιλαμβάνει στρατηγικές αυτοδιαχείρισης, CBT= cognitive behavioural therapy = θεραπεία με ενθάρρυνση για αλλαγές στη συμπεριφορά, τις συνήθειες τον τρόπο ζωής όπου είναι απαραίτητο, ασκήσεις με αντιστάσεις και διατάσεις, ασκήσεις ισορροπίας και συντονισμού μέσα από ένα εξατομικευμένο πλάνο το οποίο δημιουργείται για κάθε ασθενή ξεχωριστά!

ANAΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.GR