Σχολές Πολεμικής Αεροπορίας: Η κατάσταση υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) η κατάσταση των υποψηφίων για τον διαγωνισμό εισαγωγής στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη ∆ΑΕ µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): b1_com.dae@haf.gr τα ελλείποντα- ελλιπή δικαιολογητικά, έως την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες- διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132-2133-2134-2135, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 15:00).