“ΟΤΑΝ Η ΣΥΜΦΟΡΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙ, ΛΟΓΑΡΙΑΖΕ ΤΗΝ ΓΙΑ ΠΟΡΝΗ”

Ἄν θέλετε νά ἀποφύγετε τα μεγάλα πλήθη, ἀποφύγετε τα μεγάλα πλήθη.
Δέν εἶμαι ὑποχρεωμένος νά κατέβω στή φτώχεια γιά σένα.
Δέν εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἀπέχω ἀπό την ἀνθρώπινη ἐπαφή γιά σας.
Δέν εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ψωνίσω μόνος, χωρίς τα παιδιά μου, γιά σένα…

Ἀπαρνοῦμαι νά συμμετάσχω στή ζωή καραντίνας μέχρι νά ὑπάρξει ἕνα μή ἀσφαλές, μή δοκιμασμένο ἐμβόλιο ποῦ κυκλοφόρησε σε 18 μῆνες.
Ἀπαρνοῦμαι νά λάβω το ἐν λόγῳ ἐμβόλιο γιά νά κάνω τους ἄλλους νά αἰσθάνονται πιό ασφαλείς.
Ἐάν εἶστε πεπεισμένοι ὅτι το ἐμβόλιο εἶναι ἀσφαλές καί ἀποτελεσματικό, μπορεῖτε νά το πάρετε μόνοι σας.
Μερικοί ἀπό ἐσᾶς ἐπιτρέπουν το φόβο καί τις πολιτικές ποῦ στεροῦνται ἐπιστημονικά ἀκριβή δεδομένα, γιά νά καταστρέψουν τον κόσμο καί νά καταστρέψουν τή ζωή σας.
Πρέπει νά ποῦμε στούς νομοθέτες ὅτι ἀπαιτούμεθα ἐπιλογές.
Ἔχουμε το δικαίωμα νά πάρουμε ρίσκα. Ἡ ζωή εἶναι γεμάτη ἀπό βακτήρια καί ἰούς, πολλά ἀπό τα ὁποία ἐξαπλώνονται πρίν ἐκδηλωθοῦν τα συμπτώματα καί ἀφοῦ ὑποχωρήσουν.
Ἔχουμε το δικαίωμα νά λάβουμε ἤ νά ἀρνηθοῦμε ἐμβόλια.
Τα δεδομένα σχετικά με τον «ἰό» εἶναι ἀνακριβῆ στήν καλύτερη περίπτωση· παραφουσκωμένα γιά νά δικαιολογήσουν την ὑπέρβαση της κάθε κυβέρνησης στή χειρότερη περίπτωση.
Σταματῆστε νά ἐπιτρέπετε στήν κυβέρνηση νά καταστρέψει τον:
Ἐφοδιασμό Τροφίμων
Μικρές Ἐπιχειρήσεις
Ἰατρική Αὐτονομία
Πρόσβαση στήν δημόσια -δωρεάν ὑγειονομική περίθαλψη
Θρησκευτικές Συγκεντρώσεις
Δικαιώματα προστασίας προσωπικῶν δεδομένων
Φιλίες…
Ὅταν ἡ ἐπιστροφή στήν “κανονικότητα” εἶναι γεμάτη με πείνα, κατάθλιψη, αὐτοκτονία, κακοποίηση παιδιῶν, ἐνδοοικογενειακή βία, φυλάκιση, κυβερνητική κατασκοπεία καί καθαρή ἀπελπισία, ὁ ἰός θά φαίνεται προτιμητέος ἀπό τον κόσμο ποῦ βοηθήσατε νά γίνει “ἀσφαλέστερος”.

-Δέν νοιάζεστε γιά τους ἀνθρώπους πού θά αὐτοκτονήσουν ἀπό ἀπελπισία.
-Δέν σας ἐνδιαφέρουν οι μικρές ἐπιχειρήσεις πού θά κλείσουν τις πόρτες τους μόνιμα.
-Δέν σας νοιάζει γιά τα παιδιά / γυναῖκες / ἄνδρες ποῦ θά εἶναι θύματα της ἐνδοοικογενειακῆς βίας.
-Δέν σας ἐνδιαφέρει γιά τους ἀνθρώπους ποῦ ἀθετοῦν τις υποθήκες τους.
-Δέν σας ἐνδιαφέρει γιά τους λογαριασμούς ποῦ πηγαίνουν ἀπλήρωτοι ἀπό τις οἰκογένειες με μηδενικό εἰσόδημα αὐτή τή στιγμή.
-Δέν σας νοιάζει γιά τους ἀνθρώπους πού ἀναρωτιοῦνται ἀπό πού θά προέλθει το ἑπόμενο γεῦμα τους.
-Δέν σε νοιάζουν οι ἄνθρωποι ποῦ θά χάσουν τή νηφαλιότητά τους καί θά γλιστρήσουν πίσω στόν ἀλκοολισμό.
-Δέν νοιάζεσαι γιά τους ἀνθρώπους ποῦ θά λιμοκτονήσουν.

-Ὑποστηρίζετε την ἀναπόφευκτη λεηλασία ποῦ θά λάβει χώρα.

-Δέν σας νοιάζει γιά κανέναν ποῦ δολοφονεῖται ὅσο περισσότερο συνεχίζεται αὐτό το κλείσιμο.
-Δέν σας νοιάζει ἡ ψυχική ὑγεία των ἀνθρώπων.
-Δέν νοιάζεστε γιά τα παιδιά ποῦ χρειάζονται δασκάλους καί ἐκπαιδευτικούς γιά νὰ τα καθοδηγήσουν καί νά τα ἐκπαιδεύσουν ἀληθινά.
-Δέν σας νοιάζει γιά την οἰκονομία ποῦ συντρίβεται κάτω & γύρω μας
-Δέν σας νοιάζει γιά τους ἄνδρες καί τις γυναῖκες οι οποίοι,διακινδυνεύοντας τή ζωή τους (ἤ ποῦ ἔχουν χάσει τή ζωή τους) γιά την ὑπεράσπιση αὐτῆς της χώρας καί τα δικαιώματά μας.
-Δέν σας νοτίζει ποῦ ἡ Πατρίδα ἔγινε προτεκτορᾶτο των “συμμάχων& ἑταίρων” μας.
-Δέν νοιάζεστε γιά την ἀπώλεια της Ἐθνικῆς κυριαρχίας καί Εδαφικής μας ἀκεραιότητας.
-Δέν νοιάζεστε ποῦ ὁ Τόπος τοῦτος ἔγινε ξέφραγο ἀμπέλι γιά κάθε ἐπίδοξο “μετανάστη”.

-Ἀγαπᾶς τα δεσμά σου ανθρωπάκο.

-Εἶστε ἀξιολύπητοι γιά την ἐπαιτεία,σας & οι ἡγέτες σας.
Δέν θά ἀνεχτῶ ἕνα ἄλλο πρόσωπο ποῦ μου λέει ὅτι, δέν με νοιάζει γιά τις ἀνθρώπινες ζωές.

Νοιάζομαι γιά την κατάσταση στό σύνολό της.Γιά τοῦτο καί κραυγάζω πρός σε..
Ἀλλά δέν σε νοιάζει τίποτα ἀπό αὐτά, ὁπότε…

Ἐσύ μεῖνε σπίτι.Φοράς μάσκα.Ζεῖς με το φόβο.”

“Σ’ αὐτές τες σκοτεινές καμάρες, πού περνῶ
μέρες βαρυές, ἐπάνω κάτω τριγυρνῶ
γιά νάβρω τα παράθυρα. – Ὅταν ἀνοίξει
ἕνα παράθυρο θάνε παρηγορία. –
Μά τα παράθυρα δέν βρίσκονται, ἤ δέν μπορῶ
νά τάβρω. Καί καλύτερα ἴσως νά μήν τα βρῶ.
Ἴσως το φῶς θάνε μία νέα τυραννία.
Ποιός ξέρει τι καινούργια πράγματα θά δείξει.”

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος

ΥΓ. Το ἄνωθεν κείμενο ἀποτελείτω μία οὐτοπική,φανταστική καί ἰδεαλιστική προσέγγιση.Ὁποιαδήποτε ομοίοτητα με πρόσωπα, περιστάσεις καί γεγονότα είναι παντελῶς τυχαία.

Πηγή:
1-“Widely Used Surgical Masks Are Putting Health Care Workers at Serious Risk”
Scientific American
https://www.scientificamerican.com/…/widely-used-surgical…/…

2-Terry Tillaart, PhD