Πολεμική Αεροπορία: «Καλεί σε υπηρεσία» 23 σκύλους

Tη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας αξίας 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια 23 στρατιωτικών σκύλων για την κάλυψη των άμεσων και ανελαστικών απαιτήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας προκήρυξε η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Το διαγωνισμό θα διενεργήσει η 128 ΣΕΤΗ (Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών) επ’ ωφελεία του ΚΕΦΣΚΥ (Κέντρου Εκπαίδευσης Φρουρών Σκύλων).

Πρόκειται για 22 στρατιωτικούς σκύλους φρούρησης και έναν στρατιωτικό σκύλο εντοπισμού εκρηκτικών μηχανισμών-ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, αρσενικούς ή και θηλυκούς, φυλών German Shepherd και Belgian Shepherd (Mallinois) ηλικίας 18 -24 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον δεύτερο διαγωνισμό, καθώς ο προηγούμενος είχε ματαιωθεί λόγω μηδενικής συμμετοχής.