Ποια είναι τα εγκλήματα με αμιγώς στρατιωτικό χαρακτήρα;

Τα στρατιωτικά εγκλήματα δικάζονται από τα στρατιωτικά δικαστήρια και σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Στο παρόν άρθρο θα αναπτυχθούν με κατανοητό τρόπο τα πιο γνωστά στρατιωτικά εγκλήματα που τελούνται από τους υπηρετούντες σε στρατό, ναυτικό και αεροπορία αλλά και από απλούς φαντάρους.

1) Η ανυποταξία την οποία πράττει ο πολίτης που δε παρουσιάζεται έγκαιρα όταν κληθεί για κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις. Η φυλάκιση για ανυποταξία μπορεί να φθάσει τα δύο έτη. Σε πολεμική περίοδο ο ανυπότακτος τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη ενώ σε περίοδο μερικής ή παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης η ποινή φθάνει μέχρι και τη κάθειρξη των δέκα ετών.

2) η λιποταξία η οποία διακρίνεται σε λιποταξία στο εσωτερικό και σε λιποταξία στο εξωτερικό. Αυστηρότερη αντιμετώπιση έχει η ομαδική λιποταξία και η λιποταξία ενώπιον του εχθρού. Ο στρατιωτικός που απουσιάζει από τη μονάδα του χωρίς άδεια για περισσότερο από έξι μέρες κηρύσσεται λιποτάκτης. Ο λιποτάκτης στο εσωτερικό εν καιρώ ειρήνης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Επιβαρυντικές περιστάσεις υπάρχουν στη περίπτωση που πήρε μαζί του όπλο ή μεταφορικό μέσο, αν λιποτάκτησε ενώ είχε υπηρεσία, αν είναι υπότροπος ή αν πρόκειται για ομαδική λιποταξία.

3) η πρόκληση ανικανότητας, κατά την οποία στρατιωτικός προξενεί με πρόθεση στον εαυτό του ή σε άλλον στρατιωτικό με τη συναίνεση του ή επιτρέπει να του προξενήσει κάποιος άλλος ανικανότητα για την εκπλήρωση της στρατιωτικής του υποχρέωσης με σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Η τιμωρία για τη τεχνητή πρόκληση ανικανότητας προς αποφυγή της στρατιωτικής υποχρεώσεως είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών σε ειρηνική περίοδο, κάθειρξη δέκα ετών σε πολεμική περίοδο και σε περίπτωση που η πράξη πραγματοποιήθηκε ενώπιον του εχθρού τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

4) το έγκλημα της στάσης που πραγματοποιείται όταν τρεις ή περισσότεροι στρατιωτικοί ένοπλοι ή λαμβάνοντας όπλα χωρίς άδεια προβαίνουν σε βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή καταστρέφουν πράγματα ή διαταράσσουν τη κοινή ειρήνη και αρνούνται να υπακούσουν στους αρχηγούς τους που τους διατάζουν να σταματήσουν. Η ποινή που προβλέπεται για το έγκλημα της στάσης είναι ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. Σε περίπτωση που η στάση γίνεται αόπλως επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

5) το έγκλημα της ανυπακοής στρατιωτικού κατά το οποίο αυτός αρνείται να υπακούσει στις διαταγές του διοικητή του το οποίο τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση και σε πολεμική περίοδο με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη και στη περίπτωση που η πράξη της ανυπακοής τελέστηκε ενώπιον του εχθρού με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.

6) το έγκλημα της μέθης κατά την υπηρεσία το οποίο τελείται από στρατιωτικό που ενώ εκτελεί υπηρεσία ή έλαβε διαταγή να εκτελεί υπηρεσία καταναλώνει αλκοόλ ή άλλες ουσίες που προκαλούν μέθη και μείωση της ικανότητας για καταλογισμό. Το συγκεκριμένο έγκλημα τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους σε πολεμική περίοδο.

7) η βιαιοπραγία κατά ανωτέρου ή κατωτέρου. Όταν ο στρατιωτικός προβαίνει σε πράξεις βιαιοπραγίας κατά ανωτέρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη ή με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, αν η πράξη τελέστηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτή. Αν η πράξη δε σχετίζεται με την υπηρεσία, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Επιπρόσθετα, ο στρατιωτικός που βιαιοπραγεί κατά κατωτέρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

8) η εξύβριση ανωτέρου ή κατωτέρου η οποία πραγματοποιείται από στρατιωτικό που εξυβρίζει ανώτερο του ή κατώτερο του με λόγια, έργα ή απειλές ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Αν η πράξη της εξυβρίσεως τελέστηκε κατά την υπηρεσία ή με λόγους που σχετίζονται με αυτή ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η τιμωρία φθάνει μέχρι τα 2 έτη φυλάκισης. Στη περίπτωση που δεν υπήρξε πρόκληση από τον παθόντα η ποινή είναι βαρύτερη.

9) οι άσκοποι πυροβολισμοί τελούνται από στρατιωτικό που πυροβολεί αυτοθέλητα και χωρίς κάποια εύλογη αιτία. Η τιμωρία για το συγκεκριμένο έγκλημα είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών σε ειρηνική περίοδο και σε πολεμική περίοδο φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

10) το έγκλημα της ανακοίνωσης στρατιωτικών πληροφοριών το οποίο πράττει στρατιωτικός που χωρίς την έγκριση της στρατιωτικής αρχής ανακοινώνει ή δημοσιεύει με οποιοδήποτε μέσο πληροφορίες που σχετίζονται με τον στρατό και είναι ικανές να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στις ένοπλες δυνάμεις. Η τιμωρία του δράστη είναι φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ενώ αν έχει ανακοινώσει μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας οι ποινές γίνονται ιδιαιτέρως αυστηρές.

11) το έγκλημα της κλοπής και υπεξαίρεσης στρατιωτικών πραγμάτων. Το συγκεκριμένο έγκλημα τελείται από στρατιωτικό που κλέβει ή κατακρατά πράγματα που ανήκουν στο κράτος ή σε στρατιωτικό ή έχουν διαχωριστεί για να αποσταλούν στο στρατό. Η φυλάκιση για αυτό το έγκλημα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Σε περίπτωση κλοπής η υπεξαίρεσης οπλισμού ή πολεμοφοδίων η φυλάκιση ξεπερνά το ένα έτος. Αν τα πράγματα που κλάπηκαν ή υπεξαιρέθηκαν είναι μεγάλης αξίας, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών. Αν ο δράστης ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη των υλικών τιμωρείται αυστηρότερα.

Τέλος, ο στρατιωτικός δικηγόρος είναι ο κατάλληλος επιστήμονας που θα μπορέσει να συνδυάσει τις διατάξεις του γενικού ποινικού δικαίου και του στρατιωτικού ποινικού δικαίου ώστε ο κατηγορούμενος να έχει μια αποτελεσματική και γόνιμη υπεράσπιση.

Ευχαριστούμε τον Στρατιωτικό Δικηγόρο Κωνσταντίνο Καμουζή για την παραχώρηση του παραπάνω άρθρου