Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων: Η Δικαιοσύνη μίλησε!

Δείτε την ανακοίνωση που εξέδωσε η Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Ζήτημα έλλειψης διοίκησης της Ομοσπονδίας δεν γεννάται, η δε παρούσα αιρετή διοίκηση είναι νόμιμη και τα μέλη της ουδέποτε παραιτήθηκαν ρητά ή σιωπηρά, έκρινε τελεσίδικα το Εφετείο Αθηνών, (απόφαση υπ’ αρίθμ. 2710/2021 του 14ου Μονομελούς Τμήματος), λήγοντας τη δικαστική διένεξη και δίνοντας τέλος στην ψευδολογία, που είχε καλλιεργηθεί τον τελευταίο καιρό.

Ουδεμία παραίτηση ρητή ή σιωπηρή των μελών της διοίκησης δεν μπορεί να συναχθεί από οποιαδήποτε ενέργειά τους, κατά τη διάρκεια του 30ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της 3 και 4 Μαρτίου 2020 και συνεπώς ουδέποτε εγκαθιδρύθηκε έλλειψη διοίκησης στην Ομοσπονδία.

Αυτά έκρινε, μεταξύ άλλων, το Εφετείο Αθηνών, ύστερα από έφεση που είχε ασκηθεί κατά της – επίσης απορριπτικής – απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αγωγή της Ε.Α.Υ. Φωκίδας και τριών φυσικών προσώπων, λήγοντας τελεσίδικα τη δικαστική περιπέτεια στην οποία είχε υποβληθεί η Ομοσπονδία.

«Όσοι σκέφτηκαν να κάνουν κακό στην Ομοσπονδία, να την γυρίσουν στην εσωστρέφεια και σε σκοτεινές περιόδους ακυβερνησίας, ονειρευοόμενοι για τον εαυτό τους μια δοτή θέση στο Προεδρείο ή ακόμα και στη θέση του Προέδρου, έμειναν με το όνειρο θερινής νυκτός τους.

Η Ελληνική Αστυνομία αλλά και το ίδιο το Συνδικαλιστικό Κίνημα βάλλονται από πολλούς εξωτερικούς εχθρούς.

Σε αυτούς, ας μην προστίθενται και εσωτερικοί με ιδιοτελείς σκοπούς…» τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μνημείο για την Ομοσπονδία και περιλαμβάνει πολλές και εξαιρετικά χρήσιμες σκέψεις για μια σειρά νομικών ζητημάτων που τίθενται, ενόψει μάλιστα και του ιδιαιτέρου καθεστώτος, που ισχύει για τα συνδικαλιστικά σωματεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Ας την διαβάσουμε όλοι πολλές φορές.

Θα γίνουμε σίγουρα σοφότεροι. Ως προς τα επιχειρήματα των αντιδίκων της Ομοσπονδίας, αυτά απορρίπτονται όλα ως αβάσιμα, ένα προς ένα. Αρκούν νομίζουμε τρεις δικαστικές κρίσεις, που δικαιώνουν την Ομοσπονδία!», συμπλήρωσε.

Ευχαρίστησε όλους τους παραστάντες στη δίκη δικηγόρους, ενώ για το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας Χαρ. Μπουκουβάλα και τους συνεργάτες του επισήμανε ότι αποτελούν το νομικό θεσμό της Ομοσπονδίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος