Ο ΥΕΘΑ για την αποζημίωση νυχτερινής υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

«Το ζήτημα είναι καθαρά δημοσιονομικό και στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), που έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες για τη σύνταξη νεότερου σχεδίου ΚΥΑ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεσή των απαιτούμενων πιστώσεων (σσ για την καταβολή αποζημίωσης των στρατιωτικών για τη νυχτερινή απασχόληση τους).

Το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και διασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης εναπόκειται στη βούληση του υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο συνεργαζόμαστε, καθώς έχει την αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων και ευθύνη εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε συνάρτηση και με το κόστος διαχείρισης των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών».

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του ΚΚΕ, με θέμα «Αποζημίωση νυχτερινής υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Παράλληλα, ο ΥΕΘΑ επανέλαβε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4354/2015 (Α΄176), καταβάλλεται αποζημίωση εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, στους υπαλλήλους του δημοσίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή εποχικών ή επειγουσών αναγκών.
Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διέπονται από διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς, και επομένως, δεν είναι εφικτή η επέκταση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τους πολιτικούς υπαλλήλους του δημοσίου και σε αυτά.
Ο ν. 4472/2017 (Α΄74), που ρυθμίζει τις αποδοχές των στελεχών είναι ειδικός, αποδέχεται την ανάγκη ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης τους και προς τούτο χορηγεί επιδόματα που συναρτώνται με τον τρόπο, τον χώρο, τις συνθήκες απασχόλησης και τη φύση της προσφερόμενης εργασίας, χωρίς ωράριο και κατά τις νυχτερινές ώρες. Μεταξύ των επιδομάτων αυτών είναι και η αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία, κατ’ εφαρμογή του ιδίου ως άνω νόμου.
Εν κατακλείδι, συνάγεται ότι δεν υφίσταται θέμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, αφού το ισχύον πλαίσιο αμοιβών αναγνωρίζει την ανάγκη αποζημίωσης των στρατιωτικών για τη νυχτερινή απασχόληση τους, κατέληξε ο ΥΕΘΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ