ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ!

Öùôïãñáößá áðü ôï áñ÷åßï ôçò ÅÑÔ ôïõ ðïéçôÞ Íßêïõ ÃêÜôóïõ . Ôï Áñ÷åßï ôçò ÅÑÔ, ìå áöïñìÞ ôçí åéêïóôÞ åðÝôåéï áðü ôïí èÜíáôï ôïõ ðïéçôÞ Íßêïõ ÃêÜôóïõ (12 ÌáÀïõ 1992) øçöéïðïßçóå êáé ðáñïõóéÜæåé ìÝóù ôùí éóôïóåëßäùí www.ert-archives.gr êáé www.ert.gr ôï ó÷åôéêü åðåéóüäéï ôçò óåéñÜò íôïêéìáíôÝñ «ÐÁÑÁÓÊÇÍÉÏ», óå óêçíïèåóßá ÄçìÞôñç ÄçìïãåñïíôÜêç , ÐáñáóêåõÞ 11 ÌáÀïõ 2012 . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÅÑÔ/STR

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 22.00 ΜΜ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ!
http://www.skplakas.gr/2000/12/radiostation.html?m=1..

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ!

Λέγεται ότι το μεγάλης έκτασης ποίημα γράφτηκε σε μία μόλις νύχτα με το σύστημα της «αυτόματης γραφής», που χρησιμοποιούν οι σουρεαλιστές δημιουργοί.

Δια στόματος του Μάνου Χατζιδάκι η Αμοργός αποτελεί «μνημειώδες έργο του νεοελληνικού ποιητικού λόγου επειδή περιέχει βαθύτατα την ελληνική παράδοση, δεν την εκμεταλλεύεται, ενώ συγχρόνως περιέχει όλη την ευρωπαϊκή θητεία του Μεσοπολέμου».

Από τότε έως τον θάνατό του, ο Γκάτσος δημοσίευσε μόνο τρία ποιήματα: «Ελεγείο» (1946), «Ο Ιππότης και ο θάνατος» (1947) και το «Τραγούδι του παλιού καιρού» (1963).

Ασχολήθηκε κυρίως με μεταφράσεις αλλά και με τη συγγραφή στίχων μέσω των οποίων χάρισε στην ελληνική μουσική αξέχαστα τραγούδια, όπως το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» και το «Πάει ο καιρός»… …«Πάει ο καιρός πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και καθ’ αυγή ξεκινούσε μια πληγή για να ποτίσει όλη τη γη…»

Το τραγούδι, απαγορεύτηκε από τη δικτατορία. Μετά την πτώση της, το 1974, ο ποιητής όμως θα απαντήσει: «Ήρθε ο καιρός, ήρθε ο καιρός πάνου στου κόσμου την πληγή ήρθε ο καιρός, ήρθε ο καιρός να ξαναχτίσετε τη γη…»

Ο Ν. Γκάτσος πέθανε στις 12 Μαϊου 1992 και τάφηκε στην Ασέα.

Θα μείνει για πάντα σαν ο κατ’ εξοχήν εκφραστής του ελληνικού ποιητικού υπερρεαλισμού και μια εξέχουσα μορφή του ελληνικού ποιοτικού τραγουδιού…

Πόσο πολύ σε αγάπησα εγώ μονάχα το ξέρω

Εγώ που κάποτε σ’ άγγιξα με τα μάτια της πούλιας

Και με τη χαίτη του φεγγαριού

σ’ αγκάλιασα και χορέψαμε μες στους

καλοκαιριάτικους κάμπους Πάνω στη θερισμένη

καλαμιά και φάγαμε μαζί το κομμένο τριφύλλι

Μαύρη μεγάλη θάλασσα με τόσα

βότσαλα τριγύρω στο λαιμό τόσα χρωματιστά

πετράδια στα μαλλιά σου…

(Από την «Αμοργό» του Νίκου Γκάτσου…

Το μοναδικό ποιητικό έργο του σπουδαίου

καλλιτέχνη και ένα από τα κορυφαία της ελληνικής ποίησης)