Μάζα ~ Σέζαρ Βαγιέχο

Μάζα ~ Σέζαρ Βαγιέχο

Προκάτ τρελό σενάριο και σκηνικά “στημένα”
Μας όρισαν τα ερπετά που ζουν στα παρασκήνια
Κι εμείς, “χωρίς να θέλουμε” παίζουμε τη ζωή “μας”
Ζωή απ’ τα καλούπια τους κι απ’ την υποταγή μας.

Ξεκινάμε ανθρώποι…
Και μετά, στα σχολειά, σπουδαστήρια πετάγματος, τάχα
Τα φτερά μας ‘ξαλείφουνε δόλια
Κι η ζωή μας πορεία σε σχοινί τεντωμένο…
Κι από κάτω ένας βόθρος ανοιχτή αγκαλιά.

Τελικά, με κομμένα φτερά και το πέταγμα χίμαιρα
Καταντάμε κάτθρωποι
Σικέ μιας Μοίρας έρμαια…

Καταραμένο κλήρο μας δώσαν σκάρτη μοιρασιά
Της Γης οι Μοιροπλάστες
Κι εμείς, σαν τον δεχτήκαμε, φτιάχνουμε την ψυχή “μας”
Ψυχή απ’ τα κουρέλια τους
Κι απ’ την ψευδαίσθησή μας…