ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Είστε υπέρ ή κατά;
Έστω απαντήστε μ’ ένα ναι ή μ’ ένα όχι…
Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί…
Πιστεύω ασφαλώς πως σας βασάνισε…
Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή…
Παιδιά, γυναίκες, έντομα…
Βλαβερά φυτά, χαμένες ώρες…
Δύσκολα πάθη, χαλασμένα δόντια…
Μέτρια φιλμ…
Κι αυτό θα σας βασάνισε ασφαλώς…
Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν…
Έστω με ναι ή όχι…
Σ’ εσάς ανήκει η απόφαση…
Δε σας ζητούμε φυσικά να πάψετε…
Τις ασχολίες σας, να διακόψτε τη ζωή σας…
Τις προσφιλείς εφημερίδες σας, τις συζητήσεις…
Στο κουρείο, τις Κυριακές σας στα γήπεδα…
Μια λέξη μόνο…
Εμπρός λοιπόν…
Είστε υπέρ ή κατά;
Σκεφτείτε το καλά…
Θα περιμένω…