ΛΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΙΗΣΗ

Μήλο της
έριδας
το έριξες
τυχαία…
Σήμερα
που δεν
είχα άλλη
αντοχή
για μάχες…
Έμεινες με
την απορία
στο βλέμμα…
Μαθημένος
να μάχομαι
εγώ για
τους δύο μας…

Και με την
αγωνία πως
ήρθε η ώρα
του τέλους…
Άνοιξα τα
χέρια φτερά
αετού…
Και εσύ
αδύναμη
φιγούρα
να μην
μπορείς
να με
ανταγωνιστείς…

Λένα Βλαχοπούλου