ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ!!!

1 Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ρέντη, για την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 250 ωρών το καθένα, με τίτλο: «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές», για συνολικά 60 νέους και εφήβους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα.

2 Η εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε μια σειρά δράσεις Ενεργητικών και Παθητικών Πολιτικών Απασχόλησης που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου.

Ειδικότερα με τις Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης ο ΟΑΕΔ επιδιώκει τη διαχείριση των συνεπειών της ανεργίας. Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα και οι παροχές που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου, αλλά και με συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για την εγγραφή και την παραμονή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

3 Σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης του ΟΑΕΔ είναι τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού. Μέσα από αυτά, ο Οργανισμός επιδιώκει τη βελτίωση των όρων διαβίωσης του Εργατικού Δυναμικού και των οικογενειών του.

Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες δράσεις και παροχές ο ΟΑΕΔ ενισχύει συγκεκριμένες πτυχές της διαβίωσης των πολιτών όπως είναι η μητρότητα, η προσχολική αγωγή, η στεγαστική προστασία, οι σπουδές παράλληλα με απασχόληση και άλλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Βιβλία για νέους έως 24 ετών
Πρόγραμμα Χορήγησης Πιστωτικών Σημειωμάτων σε Νέους έως 24 ετών για την Αγορά Βιβλίων

Κοινωνικός Τουρισμός
Πρόγραμμα επιδότησης για την ακτοπλοϊκή μετάβαση και τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας.

Δελτία Βιβλίων
Επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την αγορά βιβλίων.

Δελτία Θεάματος
Επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

Παιδικές Κατασκηνώσεις
Πρόγραμμα επιδότησης για τη διαμονή παιδιών 6 έως 16 ετών, σε παιδικές κατασκηνώσεις.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Φοιτητικές Παροχές
Παροχές προς μαθητές / σπουδαστές / προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους.

Προστασία της Εργαζόμενης Μητέρας
Η συμπληρωματική παροχή μητρότητας και η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας αποσκοπούν στη στήριξη και την προστασία της εργαζόμενης μητέρας.

Στεγαστική Προστασία
Υπηρεσίες και δράσεις σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΟΑΕΔ
Η λειτουργία των 26 ιδιόκτητων Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους.