ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Είναι μέρα χαρμόσυνη τούτη
εγεννήθη του κόσμου το φως,
χαίρετ’ όποιος μεγάλα έχει πλούτη
τραγουδάει και χορεύει ο φτωχός.

Τα παιδιά μ’ ανυπόμονους κρότους
την καινούρια ζητούν φορεσιά,
πού ‘χαν φτάσει να δουν στα όνειρό τους,
πού ‘χ’ η μάνα ετοιμάσει γι αυτά.

Χαίροντ’ όλοι το βλέπω άλλ ‘εσβήστει
από κρύα παγωμένη πνοή
στις ψυχές των ανθρώπων η πίστη
κι είναι τώρα η χαρά τους τυφλή.

Στα σκοτάδια του κόσμου μια μέρα
πάλι εκείνη σαν άστρο ας φανεί
που τους Μάγους οδήγησε πέρα
να λατρέψουν το ουράνιο παιδί.