Bιντεοσκόπηση Αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας – Υπόμνημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την EAYΘ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 1-3

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Θεσσαλονίκη, 02/09/2021

Με την παρούσα, θέλουμε να ενημερώσουμε για μια σειρά θεμάτων – προβλημάτων σχετικά με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συντελούνται σε βάρος του αστυνομικού προσωπικού και σε συνεργασία μαζί σας να προσπαθήσουμε να εξευρεθούν λύσεις για τα προβλήματα αυτά, που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες στην Αστυνομία.

Ιδιαίτερο ζήτημα ως προς την προσβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αστυνομικών γεννάται από μία σειρά ενεργειών από πολίτες που λαμβάνουν χώρα κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τους αστυνομικούς και κατά την εκτέλεση των ανηκόντων τους.

Αν και είναι ευνόητο, προκαταβολικά τονίζουμε και επισημαίνουμε πως είμαστε ανοικτοί στον έλεγχο και σε οποιαδήποτε μορφή δημοσιότητας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας. Το ζήτημα όμως στο οποίο αναφερόμαστε δεν σχετίζεται με τον ανωτέρω αναφερόμενο έλεγχο, που είναι απολύτως θεμιτός και σύμφωνος με τις επιταγές του νόμου.

Αναφερόμαστε εδώ στην απρόκλητη φωτογράφιση αστυνομικών π.χ. των ομάδων Υ.ΜΕ.Τ. κατά την διάρκεια που είναι παραταγμένοι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, για φωτογραφίσεις αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονται σε κάποιο σημείο φύλαξης, αλλά και σε δημοσιεύσεις κλήσεων αλλά και άλλων αστυνομικών εγγράφων που αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των αστυνομικών.

Ειδικότερα, παρατηρείται πολύ συχνά το γεγονός πολίτες να βιντεοσκοπούν και να φωτογραφίζουν τους αστυνομικούς κατά την ώρα που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να βιντεοσκοπούνται αστυνομικοί, και κυρίως οι υπηρετούντες στην Υ.ΜΕ.Τ. και στην Υ.Α.Τ., την ώρα που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, κυρίως κατά την διάρκεια που λαμβάνουν χώρα διαδηλώσεις και συλλαλητήρια, ακόμα και χωρίς να συμμετέχουν οι αστυνομικοί την ώρα εκείνη στην αντιμετώπιση κάποιου συμβάντος, και εν συνεχεία να δημοσιοποιείται το υλικό αυτό στο διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Πολίτες βγάζουν φωτογραφίες ή βίντεο συναδέλφους που υπηρετούν στην Τροχαία την ώρα που διεξαγάγουν έλεγχο στα οχήματα και τους οδηγούς καθώς και δημοσιοποιούν τα στοιχεία του αστυνομικού που τους έχει επιβάλει πρόστιμο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως κατά την διάρκεια των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού, πολίτης δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης καθώς και απέστειλε σε μέσα ενημέρωσης το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην κόρη του για την παραβίαση των μέτρων με τα πλήρη στοιχεία του αστυνομικού που επέβαλε το πρόστιμο, με υβριστικό περιεχόμενο προς το πρόσωπο του αστυνομικού.

Το κείμενο αυτό, καθώς και η φωτογραφία αναπαράχθηκε από πληθώρα χρηστών του διαδικτύου και από μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Είναι δε γεγονός πως από το βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται υπάρχουν άτομα τα οποία προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους αστυνομικούς και σε περίπτωση που αυτό καταστεί εφικτό προβαίνουν σε έκνομες σε βάρος τους ενέργειες, όπως την διαπόμπευσή τους αλλά κυρίως την εξαπόλυση απειλών σε βάρος τους αλλά και σε βάρος της οικογένειά τους.

Αν και ευνόητο, θα πρέπει να αναφερθεί πως τις δημοσιεύσεις του βιντεοληπτικού και φωτογραφικού υλικού συνοδεύουν εξυβριστικές, απειλητικές και συκοφαντικές φράσεις και απόψεις, τόσο ως προς τους εικονιζόμενους συναδέλφους όσο και προς το σύνολο των αστυνομικών, ενώ και τα σχόλια κάτω από τις δημοσιεύσεις αυτές βρίθουν απειλών, μένους και ύβρεων προς τους συναδέλφους.

Η δε φωτογράφιση και η λήψη βιντεοληπτικού υλικού από τους αστυνομικούς ακόμα και όταν δεν προβαίνουν σε υπηρεσιακές ενέργειες έχει ως σκοπό την αναπαραγωγή του υλικού αυτού και την στοχοποίηση του αστυνομικού προσωπικού.

Ως αστυνομικοί, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας βρισκόμαστε στην υπηρεσία και τις εντολές της Πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου. Όμως δεν απεκδυόμαστε την ιδιότητα του πολίτη και συνακόλουθα τα δικαιώματα που έχουμε και εμείς ως πολίτες.

Με το άρθρο 14 του ν. 3917/2011 που εξεδόθη κατόπιν των γνωμοδοτήσεων 1/2009 και 2/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ρυθμίζεται η χρήση συστημάτων επιτήρησης µε λήψη ή και καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του νόμου αυτού η εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων επιτρέπεται για «… γ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης, δ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν µε βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις…» (παρ. 1) µόνο από κρατικές αρχές υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας (παρ. 2).

Είναι βέβαιο πως η καταγραφή μας από πολίτες και ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρχουν καν αστυνομικές ενέργειες όπως στην περίπτωση που απλώς βρισκόμαστε στατικοί σε ένα σημείο και φυλάμε κάποιον στόχο, δεν δικαιολογούν την βιντεοσκόπησή μας ή την λήψη φωτογραφιών και δεν εμπίπτουν και στο ρυθμιστικό πεδίο της ως άνω νομοθετικής διάταξης.

Επειδή περαιτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 1/2011 οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που ρυθμίζει την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους που δεν είναι δημόσιοι αλλά είναι προσβάσιμοι στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 7 της οποίας απαγορεύεται η επιτήρηση στους χώρους εργασίας.

Επειδή, όπως αναφέραμε εκ προοιμίου, είμαστε ανοιχτοί στον έλεγχο και σε οποιαδήποτε μορφή δημοσιότητας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας, όταν όμως ο έλεγχος αυτός θα είναι ο νόμιμος και ο θεμιτός και δεν θα αποσκοπεί απλά στο να μας καταστήσει αντικείμενο κριτικής απλώς και μόνο γιατί είμαστε αστυνομικοί, όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθησαν ανωτέρω.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την συνδρομή και την άμεση παρέμβασή σας ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικότητας των αστυνομικών.

Ειδικότερα θα θέλαμε να μας γνωρίσετε:

Αν η δημοσίευση κλήσεων και έτερων αστυνομικών εγγράφων με εμφανή τα στοιχεία του επιληφθέντος κατά περίπτωση αστυνομικού αποτελεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν η λήψη και εν συνεχεία δημοσιοποίηση βιντεοληπτικού ή φωτογραφικού υλικού με εμφανή τα στοιχεία της ταυτότητας του αστυνομικού στην περίπτωση που απλώς ο αστυνομικός εκτελεί την υπηρεσία του χωρίς να εμπλέκεται την στιγμή της λήψης του υλικού στην εξέλιξη κάποιου συμβάντος, αποτελεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν η λήψη και η δημοσιοποίηση βιντεοληπτικού ή φωτογραφικού υλικού με εμφανή τα στοιχεία της ταυτότητας του αστυνομικού στην περίπτωση που απλώς ο αστυνομικός εκτελεί την υπηρεσία του κατά την εξέλιξη κάποιου συμβάντος, αποτελεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποβλέποντας και προσδοκώντας την επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προσβλέποντας στην συνεργασία μας στα πλαίσια πάντα της κείμενης νομοθεσίας, θα περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας και τις ερμηνευτικές σας κατευθύνσεις.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος