ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ!Στοιχεία για την Ανάλυση Premetrix®

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μια εξέταση που να συνδυάζει συνήθειες του τρόπου ζωής με δείκτες από το μεταβολικό προφίλ ενός ατόμου, σε συσχέτιση με τον κίνδυνο ανάπτυξης αυτοάνοσου νοσήματος.

Πρόκειται για αιματολογική εξέταση. Αναλύει 28 διαφορετικούς δείκτες που αποτυπώνουν το μεταβολικό προφίλ του εξεταζόμενου. Μετράει μικρά μόρια λιπαρών οξέων στο αίμα, που συμμετέχουν σε ζωτικές μεταβολικές διεργασίες του ανθρώπινου οργανισμού και υπολογίζει το δείκτη κινδύνου αυτοάνοσου νοσήματος[1].

Το μεταβολικό προφίλ αντικατοπτρίζει την επίδραση που ασκούν στη λειτουργία του οργανισμού οι παρακάτω παράγοντες:

οι ελλείψεις σε βιταμίνες και μικροθρεπτικά στοιχεία

ο τρόπος ζωής και διατροφής

τυχόν φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ένα άτομο

Ο Δείκτης Κινδύνου εκφράζει με τη μορφή ποσοστού επί τις εκατό, την πιθανότητα το μεταβολικό προφίλ του εξεταζόμενου να προσεγγίζει το μεταβολικό προφίλ ατόμων που έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα. Ένα ποσοστό κάτω από 20% συνδέεται με χαμηλό κίνδυνο, ενώ ένα ποσοστό πάνω από 40% συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης αυτοανοσίας.

Ο δείκτης κινδύνου αποτυπώνει το μεταβολικό προφίλ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τον τρόπο ζωής και διατροφής του εξεταζόμενου κατά τους τελευταίους 2 μήνες.

Το μοντέλο πρόβλεψης αναπτύχθηκε από την επιστημονική ομάδα της Metabolomic Medicine® και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Molecular Sciences, σε συνεργασία με ερευνητές από διεθνή και ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ανάμεσά τους η Ιατρική Σχολή Άλμπερτ Αϊνστάιν στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και ο οργανισμός Golden Helix Foundation του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συχνές Ερωτήσεις

Θέλω να κάνω την εξέταση Premetrix® προληπτικά, πώς μπορεί να με βοηθήσει ώστε μειώσω τον κίνδυνο ανάπτυξης αυτοάνοσου;

Οι μεταβολικοί παράγοντες αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος κινδύνου για την εκδήλωση κάποιου αυτοάνοσου νοσήματος. Βελτίωση ή επιδείνωση του μεταβολικού προφίλ συνδέεται με αύξηση του κινδύνου. Η περιοδική διενέργεια της εξέτασης Premetrix® επιτρέπει την αξιολόγηση του κινδύνου του εξεταζόμενου, καθώς αυτός αλλάζει σύμφωνα με τις ελλείψεις σε βιταμίνες και μικροθρεπτικά συστατικά, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, αλλά και την επίδραση τυχόν φαρμακευτικής αγωγής, στη μεταβολική κατάσταση.

Έχω ήδη διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα, έχει νόημα να κάνω την εξέταση Premetrix®;

Η εξέταση Premetrix® μπορεί να διενεργείται και από άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί με κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. Η μεταβολική κατάσταση ενός ατόμου επηρεάζει άμεσα την πορεία της νόσου και την ανταπόκριση στη θεραπεία των αυτοάνοσων νοσημάτων.

Η εξέταση Premetrix® κάνει διάγνωση αυτοάνοσου νοσήματος;

Η εξέταση Premetrix® δεν κάνει διάγνωση κάποιου αυτοάνοσου νοσήματος. Ανιχνεύει τον κίνδυνο ανάπτυξης αυτοάνοσου, συγκρίνοντας το μεταβολικό προφίλ του εξεταζόμενου με το προφίλ ατόμων που έχουν ήδη εκδηλώσει αυτοάνοσο νόσημα. Είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο για το γιατρό και τον ασθενή, στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής θεραπείας, στη διόρθωση των ελλείψεων και στη διαμόρφωση των ιατρικών παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής και στη διατροφή του εξεταζόμενου, με στόχο τη βελτίωση της πορείας της νόσου και της υγείας του.

Καλύπτει η ασφάλεια μου ή ο ΕΟΠΥ το κόστος της εξέτασης Premetrix®;

Το κόστος της εξέτασης Premetrix® δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥ. Συχνά τα κόστη εξειδικευμένων εξετάσεων όπως η Premetrix® περιλαμβάνονται στις καλύψεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών καλύψεων υγείας, είτε εν μέρη είτε συνολικά. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία, το πρόγραμμα κάλυψης και την νόσο. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε ακριβή απόδειξη ώστε να την καταθέσετε στην ασφάλεια σας.

Κόστος εξέτασης

Το κόστος της εξέτασης Premetrix® είναι 129€.

Πώς Μπορώ να Κάνω την Εξέταση;

Μπορείτε να καλέσετε στο 210 3611054 και να προγραμματίσετε τη διενέργεια της.