ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΔΕΡΒΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

«Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού»

Ο Θεός δημιούργησε τους Αγγέλους οι οποίοι τον δοξολογούν και τον υπηρετούν ακατάπαυστα. Τα ουράνια τάγματα των αγγέλων είναι εννέα : Σεραφείμ, Χερουβίμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχαί, Αρχάγγελοι και Άγγελοι. Ο Θεός έδωσε στους Αγγέλους τη δυνατότητα να έχουν την απόλυτη ελευθέρα γνώμη.
Όμως μια μέρα, ο ένας από τους Αγγέλους που δημιούργησε ο Θεός, ο εωσφόρος, που ήταν ο πρώτος όλων των αγγελικών Ταγμάτων, ο ωραιότερος, δυνατότερος και λαμπρότερος, υπερηφανεύθηκε, πίστεψε ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον Θεό και είπε: «απάνω από τα αστέρια του ουρανού θα τοποθετήσω το θρόνο μου, και θα είμαι όμοιος με τον Ύψιστο».

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ανταρσία εναντίον του Θεού, εξέπεσε και μαζί του παρέσυρε μεγάλο αριθμό αγγέλων, που με την πτώση τους μετατράπηκαν από φωτεινούς αγγέλους σε σκοτεινούς και από αγίους σε πονηρούς. Και άλλοι κατέβηκαν στον άδη, άλλοι στο νερό και άλλοι στον αέρα.

Τότε, σ’ αυτή τη κρίσιμη ώρα και μέσα στη μεγάλη σύγχυση που ακολούθησε, κατά την οποία έπεφταν ένας-ένας οι άγγελοι από τον ουρανό, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, στάθηκε στο μέσον του ουρανού, συγκεντρώνοντας από ζήλο θεϊκό όλους τους Αγγέλους γύρο του και, αφού φώναξε το «Πρόσχωμεν» (δηλ. «Ας προσέξουμε»), ύμνησε με δυνατή φωνή τον Κύριο φωνάζοντας : «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου». Και αμέσως στάθηκαν στη θέση τους οι Άγγελοι και άρχισαν να ψάλλουν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου». Και έτσι σταμάτησε η πτώση. Αυτή η συγκέντρωση ονομάστηκε Σύναξη των Αγγέλων, δηλαδή προσοχή και ομόνοια και ένωση. Στις 8 Νοεμβρίου λοιπόν, γιορτάζουμε όχι την πτώση για την οποία θλιβόμαστε, αλλά την σύναξη.

Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, η φράση «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού» χρησιμοποιείται στη Θεία Λειτουργία ακριβώς πριν την Αγία Αναφορά ώστε να αφυπνίσει τους πιστούς χριστιανούς και να σταθούν μετά φόβου (δηλαδή με σεβασμό) και με καλή συμπεριφορά μέσα στη Θεία Λειτουργία.

Κάθε φορά επομένως, που θα ακούμε στη Θεία Λειτουργία το «στώμεν καλώς» του αρχαγγέλου να αναλογιζόμαστε πόσο στεκόμαστε καλά και σταθερά κοντά στο Θεό και ποιά τιμωρία χωρίς έλεος μας αναμένει, αν με τους εγωισμούς αρπάζομε την εξουσία από το Θεό, αν με τους σαρκικούς λογισμούς διακόπτομε την κοινωνία με το Θεό και αν με τις άδικες πράξεις παραδίνομε τους εαυτούς μας στη δικαιοσύνη του Θεού.