Τι είναι η Δυσλεξία;

Τι είναι η Δυσλεξία;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Δυσλεξία είναι μια δυσχέρεια μέχρι και αδυναμία στη μάθηση. Η αιτιολογία της εντοπίζεται σε επίπεδο λειτουργικότητας του εγκεφάλου και όχι ως σχολική αδυναμία.

Η Δυσλεξία αφορά το 8%-10% των ανθρώπων στον πλανήτη μας και τη συναντάμε πιο συχνά στους άντρες από ότι στις γυναίκες. Σύμφωνα με αυτά δεδομένα, μπορεί να θεωρηθεί ως η δεύτερη πιο συχνή νευρολογική πάθηση μετά την ημικρανία, είναι δε η πιο διαδεδομένη από το σύνολο των μαθησιακών δυσχερειών.

Πoια είναι τα συμπτώματα της Δυσλεξίας;
Τα συμπτώματα της δυσλεξίας ποικίλλουν και διαφέρουν ανάλογα με τη σοβαρότητα, τη μορφή, την ηλικία και το φύλο. Το δυσλεξικό άτομο δεν παρουσιάζει οπτικές ούτε ακουστικές δυσχέρειες, δεν πάσχει από κάποια νευρολογική ασθένεια και η νοημοσύνη του είναι σε κανονικό επίπεδο. Η αδυναμία συγκέντρωσης είναι από τα κύρια συμπτώματα της και παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες.

Πιο αναλυτικά, όμως, η βασική συμπτωματολογία σε σχέση με την ηλικία είναι η εξής:
Η Δυσλεξία στην προσχολική ηλικία

Καθυστέρηση στην έναρξη ομιλίας (όχι παθολογική).

Καθυστέρηση στην κινητική εξέλιξη (λεπτές δραστηριότητες των χεριών, των δαχτύλων).
Πιθανή καθυστέρηση στο βάδισμα.

Δυσχέρεια αίσθησης χώρου και χρόνου
Ιδιαίτερη ομιλία (το παιδί μπεμπεκίζει ή χαϊδεύεται).

Σύγχυση στη χρήση των χρόνων και των ρημάτων.

Αντικαταστάσεις παρόμοιων ηχητικά γραμμάτων.

Δυσκολία συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες.

Έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του.
Ανασφάλειες.

Φοβίες.

Αδεξιότητα, ώστε συχνά να χαρακτηρίζεται υπερκινητικό ή αφηρημένο.
Η Δυσλεξία στις πρώτες τάξεις του δημοτικού
Συγχύσεις σε όμοια ηχητικά ή σχηματικά γράμματα.

Αντικαταστάσεις γραμμάτων στο γραπτό λόγο.
Κακογραφία.

Αργός ρυθμός στην ανάγνωση, χωρίς χρώμα και τόνο.
Ιδιαίτερη ευαισθησία.

Ανασφάλεια.

Άγχος.

Συγχύσεις σε όμοια ηχητικά ή σχηματικά γράμματα.
Αντικαταστάσεις γραμμάτων στο γραπτό λόγο.

Κακογραφία.

Αργός ρυθμός στην ανάγνωση, χωρίς χρώμα και τόνο.
Ιδιαίτερη ευαισθησία.
Ανασφάλεια.

Άγχος.

Η Δυσλεξία στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού

Δυσχέρεια στην κατανόηση απλών κειμένων και στη μάθηση.

«Φαινομενική» επιδείνωση της ανορθογραφίας λόγω αυξημένης μαθησιακής ύλης.

Γρήγορη ταχύτητα ανάγνωσης με απουσία τονισμού και στίξης.

Αντικαταστάσεις λέξεων κατά την ανάγνωση
.
Αυξημένη νευρικότητα.

Αντικοινωνικότητα.

Έντονα ψυχοσωματικά φαινόμενα.

Η Δυσλεξία στο γυμνάσιο & το λύκειο

Μεγάλη δυσχέρεια στη δυνατότητα μάθησης και συγκεκριμένα στην κατανόηση κειμένων, με αποτέλεσμα την κόπωση.
Στην προφορική εξέταση, δίνει την εντύπωση του αδιάβαστου μαθητή.

Στη γραπτή εξέταση είναι εμφανείς οι δυσχέρειες στο συντακτικό, τη στίξη και το λεξιλόγιο.
Επιδείνωση των ψυχολογικών συμπτωμάτων.